Esther Hafkenscheid

land art

Esther Hafkenscheid woont en werkt in Groningen. Haar artistieke praktijk gaat over tijdelijkheid en vergankelijkheid. Alles is vluchtig, niets blijft, zelfs haar eigen werk niet: het verdwijnt onder invloed van de tijd en door blootstelling aan de elementen. Met kleine interventies probeert zij het schijnbaar onaanzienlijke eeuwigheidswaarde te geven. 

Bij voorkeur werkt ze ter plekke met natuurlijke materialen, zoals mossen, takken, schors en bladeren of met gevonden voorwerpen. Door te verzamelen, te combineren en het minimale toe te voegen ontstaat een nieuw beeld dat zich verhoudt tot de plek. Daarbij zoekt ze steeds naar evenwicht tussen natuur en cultuur. 

Esther studeerde cum laude af in richting Autonome beeldende kunst van Academie  Minerva. Naast haar artistieke praktijk werkt zij als neerlandica op een school voor voortgezet onderwijs en aan projecten in de kunsteducatie. 

X

 

Esther Hafkenscheid  lives and works in Groningen. Her artistic practice is about transience and impermanence. Nothing lasts, not even most of her own work: it disappears under the influence of time and in exposure to the elements. With small interventions she tries to give eternal value to the seemingly inconsiderable.

She prefers to work on site with natural materials, such as mosses, branches, bark and leaves or with
found objects. By gathering, selecting and adding the minimum, a new image emerges that interacts with the spot. She always looks for balance between nature and culture.

Esther finished her studies with honours at the Fine Art  department at the Minerva Academy. Besides her artistic practice,  she works as a teacher of Dutch at a secondary school and on projects in art education.