Esther Hafkenscheid

land art

Esther Hafkenscheid woont en werkt in Groningen. Haar artistieke praktijk gaat over tijdelijkheid en vergankelijkheid. Met kleine interventies probeert zij het schijnbaar onaanzienlijke eeuwigheidswaarde te geven. 

Bij voorkeur werkt ze ter plekke met natuurlijke materialen, zoals mossen, takken, schors en bladeren of met gevonden voorwerpen. Door te verzamelen, te combineren en het minimale toe te voegen ontstaat een nieuw beeld dat zich verhoudt tot de plek. Daarbij zoekt ze steeds naar evenwicht tussen natuur en cultuur. 

Esther studeerde cum laude af in richting Autonome beeldende kunst van Academie  Minerva. Naast haar artistieke praktijk werkt zij als neerlandica op een school voor voortgezet onderwijs en aan projecten in de kunsteducatie. 

Eerder was Esthers werk te zien bij het Javahuis in Groningen (2022) op het terrein van de EMG Faktors in Groningen, in en rond De Toekomst te Scheemda en tijdens de 24-hours residenty in Kunsthuis SYB te Beetsterzwaag  (2023). Verder op de Kunstroute Eelde en in kunstruimte KEL-30 (Biotoop) in Haren (2024).


X

 

Esther Hafkenscheid  lives and works in Groningen. Her artistic practice is about transience and impermanence. With small interventions she tries to give eternal value to the seemingly inconsiderable.

She prefers to work on site with natural materials, such as mosses, branches, bark and leaves or with
found objects. By gathering, selecting and adding the minimum, a new image emerges that interacts with the spot. She always looks for balance between nature and culture.

Esther finished her studies with honours at the Fine Art  department at the Minerva Academy. Besides her artistic practice,  she works as a teacher of Dutch at a secondary school and on projects in art education.

Esther's work was previously shown at the Javahuis in Groningen (2022), on the grounds of the EMG, Faktors in Groningen, in and around De Toekomst in Scheemda and during the 24-hour residency in Kunsthuis SYB in Beetsterzwaag (2023). Further on the Art Route Eelde and in art space KEL-30 (Biotoop) in Haren (2024).