Close To You

Grave Marker

graf
memorial

Heart Marker

Entanglement

Headstone Marker

Soul marker

Over / About

Close To You (Dicht bij jou) is mijn meest persoonlijke project. Op mijn eigen grafplek (naast die van mijn vader) verricht ik handelingen, waarmee ik mij vertrouwd maak met mijn toekomstige rustplaats. Daarbij maak ik gebruik van wat het seizoen mij biedt: bladeren, bloemen, afgewaaide takken of simpelweg de keien, aarde en begroeiing ter plekke. 

X


Close To You is my most personal project. I perform actions on my own grave site (next to my father's) to familiarize myself with my future resting place. I use what the season offers me: leaves, flowers, fallen branches or simply the rocks, soil and vegetation on site.